ธรรมสุโข

ปรับปรุงล่าสุด 17/01/2562

จำหน่าย หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพัฒนาจิตใจ หนังสือเพื่อสุขภาพ นิทาน นิยาย การ์ตูนที่ช่วยเสริมสร้างศีลธรรมความดีให้กับเยาวชน

  • 1,867
    สินค้า
  • 26
    ผู้ติดตาม
  • AA+
    คะแนน
กลับหน้ารวมบทความ

ความสุขของเจ้าชายและเจ้าหญิง

  • Share

ความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธรา มิได้อยู่ที่การใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยและฐานันดรอันสูงส่ง แต่ความสุขของทั้งสองพระองค์มาจากการเปิดเผยพระหฤทัยต่อกัน และแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในส่วนลึกที่สุดต่อกัน ทั้งสองพระองค์ไม่สนพระทัยในพระกระยาหารที่ตกแต่งประณีต อบร่ำด้วยเครื่องเทศ หรือแพรพรรณไหมหลากสีสัน ในขณะที่ทรงรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะการฟ้อนรำและดนตรี ทั้งสองพระองค์ก็มิได้ทรงหลุดลอยไปกับความบันเทิงเริงรมย์เหล่านั้นสองพระองค์ทรงมีความใฝ่ผันของพระองค์เอง เพื่อแสวงหาคำตอบอันเกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณและการสร้างสรรค์สังคมใหม่...

คัดลอกมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือเรื่อง "คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ เล่ม๑" ประพันธ์โดย ติช นัท ฮันห์

http://www.thammasukho.com/th/product/411804/product-411804