วรรคธรรมบันดาลใจ

ปรับปรุงล่าสุด 23/08/2562

ความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธรา มิได้อยู่ที่การใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยและฐานันดรอันสูงส่ง แต่ความสุขของทั้งสองพระองค์มาจากการเปิดเผยพระหฤทัยต่อกัน และแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในส่วนลึกที่ส...