พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง

Wishlist: (0)

พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง

ผู้เขียน : สุทธิลักษณ์ น้อยกร่าย  

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ "ตำนานพระพุทธเจ้า" เป็นหนังสือที่นำภาพจากเหตุการณ์์สำคัญ ๆ 5 เหตุการณ์ มาทำเป็น AR + interactive เพื่อใช้เล่นกับมือถือหรือแท็บเล็ต โดยมีฉาก(เหตุการณ์)ที่เป็น AR ดังนี้ ฉากประสูติ เป็นฉากที่พระนางสิริมหามายาให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อกดหน้าจอ เจ้าชายสิทธัตถะจะก้าวเดินไปข้างหน้า 7 ก้าว มีดอกบัวบานขึ้นมารองรับทุกก้าว ฉากมารผจญ เป็นฉากที่พระสมณโคดมนั่งทำสมาธิอยู่บนกองฟ่อนหญ้าคาใต้ต้นโพ มีพญามารวสวัตดีและกองทัพมารล้อมรอบ เมื่อกดหน้าจอ พระแม่ธรณีจะปรากฏกายขึ้น เมื่อกดหน้าจอค้างไว้ สายน้ำจะไหลออกจากมุ่นมวยผมของนาง น้ำจะไหลออกมาเรื่อย ๆ จนพัดพากองทัพมารหายไป ฉากตรัสรู้ พระสมณโคดมนั่งสมาธิอยู่บนกองฟ่อนหญ้าคาใต้ต้นโพ ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อกดหน้าจอ รัศมีสีเหลืองทองจะเปล่งออกมาจากพระวรกาย ฉากปรินิพพาน พระพุทธเจ้าประทับนอนบนผ้าปูเหนือแท่นหินใต้ต้นสาละคู่ มีเหล่าภิกษุรายล้อมอยู่ เมื่อกดหน้าจอ ดอกสาละจะร่วงลงมาไม่ขาดสาย
 

รายละเอียดหนังสือ :

 • 9786161818180
 • ขนาด : 23.5  x 27 x 0.7 ซ.ม.
 • เนื้อกระดาษ : กระดาษอาร์ต 4 สี 
 • จำนวนหน้า : 31 หน้า
 • น้ำหนัก : 350 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 275.00 ฿ 247.50
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ