กลับไปหน้ารวมสินค้า

พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง

ผู้เขียน : สุทธิลักษณ์ น้อยกร่าย  

 

เนื้อหาโดยย่อ :

      หนังสือ "ตำนานพระพุทธเจ้า" และนำภาพจากฉากสำคัญ ๆ 5 ฉาก มาทำเป็น AR + interactive เพื่อใช้เล่นกับมือถือหรือแท็บเล็ต โดยมีฉากที่เป็น AR ดังนี้ ฉากประสูติ เป็นฉากที่พระนางสิริมหามายาให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อกดหน้าจอ เจ้าชายสิทธัตถะจะก้าวเดินไปข้างหน้า 7 ก้าว มีดอกบัวบานขึ้นมารองรับทุกก้าว ฉากมารผจญ เป็นฉากที่พระสมณโคดมนั่งทำสมาธิอยู่บนกองฟ่อนหญ้าคาใต้ต้นโพ มีพญามารวสวัตดีและกองทัพมารล้อมรอบ เมื่อกดหน้าจอ พระแม่ธรณีจะปรากฏกายขึ้น เมื่อกดหน้าจอค้างไว้ สายน้ำจะไหลออกจากมุ่นมวยผมของนาง น้ำจะไหลออกมาเรื่อย ๆ จนพัดพากองทัพมารหายไป ฉากตรัสรู้ พระสมณโคดมนั่งสมาธิอยู่บนกองฟ่อนหญ้าคาใต้ต้นโพ ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อกดหน้าจอ รัศมีสีเหลืองทองจะเปล่งออกมาจากพระวรกาย ฉากปรินิพพาน พระพุทธเจ้าประทับนอนบนผ้าปูเหนือแท่นหินใต้ต้นสาละคู่ มีเหล่าภิกษุรายล้อมอยู่ เมื่อกดหน้าจอ ดอกสาละจะร่วงลงมาไม่ขาดสาย (มีเสียงปัจฉิมโอวาท – ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท) และมี feature

 

รายละเอียดหนังสือ :

  • ขนาด : 23.5  x 27 x 0.7 ซ.ม.
  • เนื้อกระดาษ : กระดาษอาร์ต 4 สี 
  • จำนวนหน้า : 31 หน้า
  • น้ำหนัก : 350 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 3 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง

฿ 275  ฿ 247.50
-10%
 สินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น