Wishlist: (0)

ปรัชญา ปารมิตา หฤทัยสูตร

ผู้เขียนองค์ทะไลลามะ , ผู้แปลนัยนา นาควัชระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

เป็นเวลากว่าสองพันปีมาแล้วที่ "คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร" มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อวิถีธรรมของพุทธศาสนิกชนนับล้าน อรรถกถาของ "องค์ทะไลลามะ" ซึ่งแจกแจงความหมายของพระสูตรนี้ไว้โดยละเอียด จะพาเราไปสัมผัสความเป็นมาที่ทรงคุณค่าของการตีความคัมภีร์ที่กระทำกันในสายธรรมอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา คำสอนขององค์ทะไลลามะที่แสดงไว้ ณ ที่นี้เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระ หนังสือเรื่อง "ปรัชญา ปารมิตา หฤทัยสูตร" จึงเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักคำสอนของ "พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน" อย่างครบถ้วน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนของทุกสายธรรม 

ซึ่งจุดเด่นของหนังสือ "ปรัชญา ปารมิตา หฤทัยสูตร" นั้น จะเป็นเรื่องของการอธิบายทฤษฎีหรือหลักธรรมทางศาสนาพุธให้เข้าใจง่าย มีการแบ่งหมวดหมู่ของนิกายต่างๆ ในศาสนาพุทธรวมถึงแนวคิดของแต่ละนิกายด้วยภาษาที่อ่านแล้วลื่นไหล ที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะหนังสือเล่มนี้ถูกถอดความมาจากการบรรยายขององค์ทะไลลามะที่เมืองพิตต์สเบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศอเมริกา และข้อดีอีกอย่างของหนังสือเล่มนี้ ก็คือมีการตั้งข้อสังเกตแนวคิดทางศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญที่เน้นการสร้างวัดของคนพุทธ หรือการเผยแพร่ศาสนาของชาวคริสต์ผ่านคณะมิชชั้นนารีด้วยการทำประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9786167102801
 • (ปกอ่อน) จำนวน 184 หน้า
 • ขนาด : 14.5 x 20.9 x 1.2 ซ.ม.
 • น้ำหนัก : 325 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
 • ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

 

คงเหลือ
หนังสือ Sold Out

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

 • 100.00% Complete (success)
  1
 • 0.00% Complete (warning)
  0
 • 0.00% Complete (danger)
  0
฿ 185.00 ฿ 166.50
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ