กลับไปหน้ารวมสินค้า

กฎแห่งกรรม

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

กฎแห่งกรรม

ปาฐกถาธรรมแก่ผู้พิพากษาตุลาการ 2475-2553

ผู้เขียน ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกต้อง ให้ตรง ให้เหมาะกับชั้น ซึ่งเราจะแบ่งเรื่องกรรมออกได้เป็น ๒ ชั้น อย่างเดียวกันคือ เรื่องกรรมในแง่ของศีลธรรมชั้นหนึ่ง และเรื่องกรรมในแง่ของพุทธศาสนาโดยตรงอีกชั้นหนึ่ง"

นี่คือหนังสือมหัศจรรย์เรื่อง "กฏแห่งกรรม" แก่นกรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้า รวบรวมหลักธรรมบรรยายของ "พุทธทาส อินฺทปัญโญ" มหาปราชญ์แห่งสวนโมกข์ ท่านสอนแก่นกรรมตามพุทธประสงค์ของพระบรมศาสดา โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทมีคุณธรรมประจำใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

สารบัญโดยสังเขป

- ที่พึ่งที่แท้จริงของชาวพุทธ
- ความเข้าใจเรื่องกรรมแบบพุทธศาสนา
- กรรมส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรม
- เจตนา - กรรม, กิริยา - กรรม
- กิริยาต่างกับเจตนาอย่างไร
- เจตนาเป็นที่มาของกรรม
- วิธีแบ่งกรรมโดยละเอียด
- การเกิดในความหมายของภาษาธรรม
- กรรมที่แบ่งแยกตามหน้าที่
- กรรมพิจารณาน้ำหนักแห่งการกระทำเป็นเครื่องกำหนด

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 9786167236292 
  • (ปกอ่อน) จำนวน 200 หน้า
  • ขนาด : 14.6 x 20.8 x 1.2 ซ.ม.
  • น้ำหนัก : 360 กรัม
  • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
  • ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 5 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

กฎแห่งกรรม

฿ 180  ฿ 59
-67.22%
 สินค้าคงเหลือ 5 ชิ้น