กลับไปหน้ารวมสินค้า

วิปัสสนานุบาล

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

วิปัสสนานุบาล

ดังตฤณ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

วิปัสสนานุบาล เป็นคำสนธิ ระหว่าง วิปัสสนา กับ อนุบาล และเป็นเทคนิคที่จะช่วยนำคุณออกจากจุดเริ่มต้น มารู้จักกับวิปัสสนาแบบ 'เข้าตัว' และ 'ตรงทาง' กันจริงๆ วิปัสสนาแบบเข้าตัว คือ การฝึกเอาเรื่องไกลตัวทิ้งไป แล้วเอาเรื่องในตัว อันได้แก่กายใจนี้เข้ามาแทน  วิปัสสนาแบบตรงทาง คือ การฝึกเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์ทางใจทิ้งไป เอาเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบระงับและการตื่นรู้ของจริง อันเป็นเหตุแห่งการดับทุกข์เข้ามาแทน เพียงอ่านและลองทำตามวิธีใน หนังสือเรื่อง "วิปัสสนานุบาล" เล่มนี้ แล้วคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้คุณจะรู้จักความสงบวิเวกทางจิตที่มีรสอันเยี่ยม และรู้สึกสงบได้แม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย หรือต้องพบกับเครื่องเร้าให้เร่าร้อนทั้งหลาย

 

รายละเอียดหนังสือ

  • รหัสสินค้า : 92110
  • ขนาด : 10 x 14 x 1 ซ.ม.
  • จำนวน : 125 หน้า
  • น้ำหนัก : 154 กรัม

 

  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 4 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

วิปัสสนานุบาล

฿ 29
 สินค้าคงเหลือ 4 ชิ้น