กลับไปหน้ารวมสินค้า

พระไตรปิฎก ฉบับย่อความและอธิบายความ เล่ม๑

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พระไตรปิฎก ฉบับย่อความและอธิบายความ เล่ม๑

วศิน อินทสระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์อันเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้นำสืบกันมาโดยมุขปาฐะบ้าง โดยจารึกเป็นอักษรในใบลานและในแผ่นกระดาษ เป็นเล่มสมุดหรือหนังสือบ้าง ตามกาลอันควรมาโดยลำดับ นับได้ 2,500 ปีเศษแล้ว พระคัมภีร์นี้ได้ประโยชน์แก่มนุษยชาติตลอดมา เป็นเข็มทิศของผู้เดินทางอยู่ในมหาสมุทร คือ สังสาระอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากนี้ ได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามเป็นล้นพ้นสุดพรรณนา ที่สุดของประโยชน์นั้นคือการตัดสมุทัยอันเป็นมูลเหตุแห่งสาระและทุกข์ทั้งมวล พระไตรปิฎกได้ชี้ไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง 3 ประการ คือประโยชน์ในปัจจุบัน โลกนี้, ประโยชน์ในอนาคต โลกหน้า และประโยชน์สูงสุดคือ มรรค ผล นิพพาน ใครต้องการประโยชน์อย่างใด ก็ประพฤติตนตามทางที่ทรงชี้ไว้ว่าเป็นเหตุแห่งประโยชน์อย่างนั้น เหมือนต้นไม้ใหญ่ มีเปลือก กระพี้ แก่น ยอดและใบอันสมบูรณ์ ใครต้องการส่วนใด ก็เลือกถือเอาสิ่งนั้นได้ตามปรารถนา หนังสือเรื่อง "พระไตรปิฎก ฉบับย่อความและอธิบายความ เล่ม๑" เรียบเรียงโดย อ.วศิน อินทสระ เป็นฉบับย่อความ และอธิบายความ อังคุตตรนิกาย (หมวด1-4) หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นหนังสืออ่านหาความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไปแล้ว ยังเป็นหนังสือเรียนชั้นปีที่๑ สำหรับภิกษุนักศึกษา สภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 9786167149127
  • ขนาด : 14.9 x 21.5 x 2.6 ซ.ม.
  • จำนวน : 406 หน้า
  • น้ำหนัก : 618 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 3 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พระไตรปิฎก ฉบับย่อความและอธิบายความ เล่ม๑

฿ 280  ฿ 252
-10%
 สินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น