พระไตรปิฎก ฉบับย่อความและอธิบายความ เล่ม๒

Wishlist: (0)

พระไตรปิฎก ฉบับย่อความและอธิบายความ เล่ม ๒

วศิน อินทสระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์อันเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้นำสืบกันมาโดยมุขปาฐะบ้าง โดยจารึกเป็นอักษรในใบลานและในแผ่นกระดาษ เป็นเล่มสมุดหรือหนังสือบ้าง ตามกาลอันควรมาโดยลำดับ นับได้ 2,500 ปีเศษแล้ว พระคัมภีร์นี้ให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติตลอดมา เป็นเข็มทิศของผู้เดินทางอยู่ในมหาสมุทร คือ สังสาระอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากนี้ ได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามเป็นล้นพ้นสุดพรรณนา ที่สุดของประโยชน์นั้นคือการตัดสมุทัยอันเป็นมูลเหตุแห่งสาระและทุกข์ทั้งมวล พระไตรปิฎกได้ชี้ไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง 3 ประการ คือประโยชน์ในปัจจุบัน โลกนี้, ประโยชน์ในอนาคต โลกหน้า และประโยชน์สูงสุดคือ มรรค ผล นิพพาน ใครต้องการประโยชน์อย่างใด ก็ประพฤติตนตามทางที่ทรงชี้ไว้ว่าเป็นเหตุแห่งประโยชน์อย่างนั้น เหมือนต้นไม้ใหญ่ มีเปลือก กระพี้ แก่น ยอดและใบอันสมบูรณ์ ใครต้องการส่วนใด ก็เลือกถือเอาสิ่งนั้นได้ตามปรารถนา หนังสือเรื่อง "พระไตรปิฎก ฉบับ ย่อความและอธิบายความ เล่ม๒" เรียบเรียงโดย อ.วศิน อินทสระ เป็นฉบับย่อความ และอธิบายความ อังคุตตรนิกาย (หมวด5-9) หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาธรรมะที่เป็นประโยชน์อยู่มาก เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการค้นหาความรู้ และนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 9786167149134
ขนาด : 14.9 x 21.5 x 3.8 ซ.ม.
จำนวน : 468 หน้า
น้ำหนัก : 792 กรัม

คงเหลือ
หนังสือ 2 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 320.00 ฿ 288.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ