กลับไปหน้ารวมสินค้า

พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

เรียบเรียง : ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ 

 

เนื้อหาภายในเล่ม

ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก ความโศกไม่มีแก่ผู้พ้นแล้ว ภัยจะมีมาแต่ที่ไหน.. "พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรมคำสอนอันมีคุณค่าอย่างสูงยิ่งของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อันได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน และสมญานามว่า "บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม" เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดยิ่ง และท่านเป็นพระอริยสาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยท่านได้วางแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ท่านมีชื่อเสียงระบือไกล เป็นที่เคารพและศรัทธาอย่างสูงยิ่งทั่วประเทศไทย

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 9786167036915
  • ขนาด : 15 x 23 x 1.6 ซ.ม.
  • จำนวน : 257 หน้า
  • น้ำหนัก : 456 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 2 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

฿ 199  ฿ 159
-20.10%
 สินค้าคงเหลือ 2 ชิ้น