กลับไปหน้ารวมสินค้า

๗ อรหันต์น้อย

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

๗ อรหันต์น้อย

พระเทพโพธิวิเทศ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

โลกแห่งความสดใส ย่อมออกมาจากคนอัธยาศัยที่มีใจงดงามไม่ว่าบัดเดี๋ยวนี้หรือในอดีตปางก่อน มุมมองของชีวิตจากจิตที่สะอาดปราศจากมลทินเศร้าหมองได้ ย่อมมาจากการยกระดับให้สูงขึ้นตามภูมิธรรม โดยมีการศึกษาเรียนรู้ดูตัวอย่าง และเป็นทางเดินให้ย่างก้าวตั้งแต่ยังมีวัยที่ยังเยาว์ โลกปัจจุบันจึงหันมาสนใจพัฒนาการของเยาวชนตัวน้อยๆ ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยที่เหลือลมหายใจอยู่น้อยๆ แม้จะมีความเจริญที่ไม่ลงตัวคือเด็กโตเร็ว ผู้ใหญ่อยู่นานก็ตาม ตัวอย่างที่ดีน่าจะเป็นทางออกและบอกทางถูกได้ "๗ อรหันต์น้อยแห่งนครสาวัตถี" หนังสือที่จะเป็นตัวอย่างและเป็นทางเดินแก่เด็กเล็ก เด็กน้อยที่จะเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่เมื่อล่วงลับดับขันธ์ จะได้กลับมาเป็นเด็กอรหันต์บ้างก็มีทาง... เชื่อมั่นว่าเมื่อศึกษาอ่านดูรู้ปฏิปทาจะนำมาปรับหรือคลุกเคล้าให้เด็กและเยาวชนเป็นอริยะตามที่ประสงค์ เรียกว่า "เด็กอริยะสร้างได้"

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 9786167036755
  • ขนาด : 14.5 x 21 x 1.8 ซ.ม.
  • จำนวน : 279 หน้า
  • น้ำหนัก : 463 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 3 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

๗ อรหันต์น้อย

฿ 199  ฿ 159
-20.10%
 สินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น