กลับไปหน้ารวมสินค้า

สมถะเท้าขวา วิปัสนาเท้าซ้าย

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย

พศิน อินทรวงค์

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ "สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย" คุ่มือที่ช่วยให้คุณปฏิบัติภาวนาแบบสมถะและวิปัสสนา ควบคู่กันไปได้อย่างถูกตรงและไม่หลงทาง เป็นหนังสือที่เขียนด้วยภาษาง่ายๆ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการปฏิบัติสมาธิทั้งสมถะและวิปัสสนา พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการปฏิบัติอันเข้มข้นของพระอริยสงฆ์ของชาวพุทธ ทำให้ผู้อ่านเห็นการทำงานที่เชื่อมโยง และความจำเป็นของสมาธิทั้งสองแบบ เพื่อลบล้างความเชื่อที่ว่าปฏิบัติสมถะ หรือวิปัสสนาเพียงแบบเดียวก็สามารถพ้นทุกข์ได้ และเพื่อสร้างพลังในการก้าวเดินสู่เส้นทางสายนิพพานด้วยเท้าทั้งสองข้างของตัวเอง นอกจากนี้ เนื้อหาภายในยังได้สอดแทรกสภาวธรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นขณะทำสมาธิทั้งขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย โดยอ้างอิงมาจากเรื่องราวสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงของเหล่าพระอริยสงฆ์ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยว่า เป็นผู้พ้นแล้วจากกิเลส

    โดยสรุปแล้ว หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์หลัก ๆ อยู่ 5 ประการ คือ
1. ต้องการให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของการทำสมาธิ ว่าสมถะและวิปัสสนาทำงานสอดรับกันอย่างไร
2. ต้องการให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำสมาธิ และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าววิเคราะห์ตนเองได้ว่า ควรเพิ่มหรือเสริมอะไร เพื่อให้การปฏิบัติเกิดความก้าวหน้ารวดเร็ว
3. ต้องการให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาต่อเหล่าอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่พระพุทธศาสนา
4. ต้องการให้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจ และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
5. ต้องการชี้ให้เห็นว่า นิพพานมีจริง อรหันต์มีจริง พระพุทธเจ้าคือผู้ทรงคุณสูงสุด และถ้าทำจริงทุกคนก็มีโอกาสเป็นอรหันต์ และนิพพานได้ในชาตินี้

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 9786161823887
  • (ปกอ่อน) 200 หน้า
  • ขนาดรูปเล่ม : 14.5 x 18.6 x 1.1 ซ.ม.
  • น้ำหนัก : 320 กรัม
  • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
  • ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา


 

  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 3 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

สมถะเท้าขวา วิปัสนาเท้าซ้าย

฿ 159  ฿ 143.10
-10.00%
 สินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น