กลับไปหน้ารวมสินค้า

นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ,พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล,พระอาจารย์มานพ อุปสโม,พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้" เป็นหนังสือที่จะไขทุกปริศนาเกี่ยวกับ "นิพพาน" โดย 4 พระผู้นำทางปัญญาแห่งยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น "พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, พระอาจารย์มานพ อุปสโม" และ "พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ" มาร่วมค้นหาวิธีดับทุกข์ สัมผัสความสุขสงบง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา แล้วการเดินทางสู่นิพพานของคุณจะไม่มืดมนอีกต่อไป

สารบัญโดยสังเขป

ภาค 1 พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงนิพพานไว้ว่าอย่างไร
ภาค 2 นิพพานบนดิน นิพพานชิมลอง ตามรอยนิพพาน ตามคำพุทธทาสภิกขุ
ภาค 3 นิพพานร่วมสมัย
- 1. พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ : นิพพานเทียมเกิดขึ้นได้...ในชีวิตประจำวัน
- 2. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล : นิพพานชั่วขณะ ด้วยมรณสติ
- 3. พระอาจารย์มานพ อุปสโม : นิพพานโดยการใช้ทุกข์ดับทุกข์
- 4. พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : นิพพานแบบชาวบ้านคือการไม่ "นอกใจ" ตัวเอง
บทสรุป

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 9786161824150 
  • (ปกอ่อน) 174 หน้า
  • ขนาดรูปเล่ม : 14.6 x 18.4 x 1.1 ซ.ม.
  • น้ำหนัก : 295 กรัม
  • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
  • ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 3 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้

฿ 150  ฿ 135
-10%
 สินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น