กลับไปหน้ารวมสินค้า

พุทธจริยศาสตร์

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พุทธจริยศาสตร์

วศิน อินทสระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

พุทธจริยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาถึงคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ พยายามเร้าให้คนมีความรู้สึกอันดี ค้นหาคุณค่าที่แท้จริงแห่งชีวิต และช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์พยายามแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของตน "พุทธจริยศาสตร์" นั้นเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม ซึ่งท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้ทรงวางไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และระดับสูง เพื่อให้มนุษย์ได้ดำเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสติปัญญา มีความสุขอันสมบูรณ์ที่สุด

สารบัญโดยสังเขป

บทนำ จริยศาสตร์ จริยธรรม และพุทธจริยศาสตร์
บทที่ 1 พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น
บทที่ 2 พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง
บทที่ 3 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง
บทที่ 4 หัวใจสำคัญของพุทธจริยศาสตร์
บทที่ 5 ธรรมชาติของมนุษย์
บทที่ 6 พันธกรณีย์ทางศีล
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ตามหน้าที่ของมนุษย์ในสังคม
บทที่ 8 คุณธรรม

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 9789749480519
  • (ปกอ่อน) 222 หน้า
  • ขนาดรูปเล่ม : 14.5 x 20.8 x 1.3 ซ.ม.
  • น้ำหนัก : 375 กรัม
  • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 3 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พุทธจริยศาสตร์

฿ 135  ฿ 121.50
-10%
 สินค้าคงเหลือ 3 ชิ้น