ธรรมบท ชุดทางแห่งความดี (เล่ม1-4)

วศิน อินทสระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"ธรรมบท ชุดทางแห่งความดี" ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ พระพุทธภาษิต ๒๖ หมวด รวมกว่า ๓๐๐ พระพุทธภาษิต พร้อมคำแปล คำอธิบายความ และมีตัวอย่างเรื่องประกอบแต่ละพระพุทธภาษิต

"ทางแห่งความดี เล่ม ๑" เนื้อหาในเล่มได้ชี้ทางแห่งความดีและหลุมพรางแห่งความชั่วไว้โดยตลอด เพราะบุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดี แต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดี ก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ ทำนองเดียวกัน บุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่ว แต่เมื่อไม่รู้จักความชั่ว ไม่เห็นโทษของความชั่ว เขาจักละเว้นความชั่วได้อย่างไร การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้น เป็นพรอันประเสริฐของชีวิตอย่างแท้จริง

"ทางแห่งความดี เล่ม ๒" ได้รวบรวมขึ้นมาจากการศึกษาอรรถกถาธรรมบทที่นำมาจากพระไตรปิฎก โดยมีการแยกพุทธภาษิตเป็นกลุ่ม แยกประเภทเป็นบทๆ พร้อมแปลความหมาย และเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการให้นิทานประกอบเรื่อง พร้อมรูปภาพประกอบที่จะช่วยให้เข้าใจพระพุทธภาษิตแต่ละคาถาได้มากยิ่งขึ้น แล้วจะเข้าใจภาพรวมของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

"ทางแห่งความดี เล่ม ๓" เป็นแก่นธรรมในส่วนที่เป็นพุทธภาษิต ความรู้เกี่ยวกับมติของพระอรรถกถาจารย์จากนิทานประกอบเรื่อง และคำอธิบายขยายความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธภาษิตจากผู้เขียน อาทิ ชราวรรควรรณนา อัตตวรรควรรณนา โลกวรรควรรณนา พุทธวรรควรรณนา

"ทางแห่งความดี เล่ม ๔" รวมหลักธรรมที่สำคัญที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วในพระไตรปิฎก โดยในเล่มได้จัดแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมทั้งความหมายคำอธิบายเพิ่มเติมและเรื่องประกอบในรูปของนิยายอิงหลักธรรมถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่าย อาทิ ธัมมัฏฐวรรควรรณนา มัคควรรควรรณนา นิรยวรรควรรณนา

 

รายละเอียดของชุดหนังสือ

 • ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี
 • ISBN : 9786167175171
 • ขนาดของกล่องบรรจุ : 17.8 x 22.5 x 15.4 ซ.ม.
 • น้ำหนัก : 3460 กรัม

 

คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 1,650.00 ฿ 1,485.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ