ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา

Wishlist: (0)

ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ "ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา" ของท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) เป็นหนังสือที่ทรงคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษา เพราะเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยสารัตถะสมบูรณ์ในเรื่อง ๑.พระพุทธศาสนประวัติ และพระพุทธศาสนธรรม ๒.วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาหลังยุคพุทธกาล ๓.พระพุทธศาสนาในประเทศไทย "ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา" มีความเป็นมาที่ออกจะยาวนาน แต่เรื่องของประวัติศาสตร์ก็คือ "ประวัติศาสตร์" เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร ก็คงเป็นอย่างนั้น ประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษา เพราะเมื่อมองในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้ว ประวัติศาสตร์ คือ พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต ที่เคลื่อนไหวไปตามแรงดันของกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ที่มีผลเป็นความสุข ความทุกข์ ความเจริญความเสื่อมมาแล้ว เป็นลีลาชีวิตของคนในเชิงรูปธรรม ที่สามารถเป็นบทเรียนแก่คนได้ทุกยุคทุกสมัย

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2030010236807
 • ขนาดรูปเล่ม : 14.5 x 21 x 2.9 ซ.ม.
 • จำนวน : 503 หน้า
 • น้ำหนัก : 716 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 150.00
  สินค้าคงเหลือ