พระวินัยปิฎกย่อ

Wishlist: (0)

พระวินัยปิฎกย่อ

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

พระวินัยเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา เป็นข้อมูลนำให้เกิดปสาทะความเลื่อมใส เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลาย เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบเรียบร้อย เป็นสุนทรียากร บ่อเกิดแห่งความดีงามของหมู่คณะ เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา "พระวินัยปิฏกย่อ" เป็นหนังสือแปลพระวินัยปิฎก ที่ย่อความให้กระทัดรัด เข้าใจความง่าย เพื่อช่วยในการจดจำให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ต้องการรู้ที่มาซึ่งเป็นต้นเหตุของพระพุทธบัญญัติ ตั้งแต่เวรัญชกัณฑ์จนถึงปวารณาขันธกะ หนังสือพระวินัยปิฎกย่อเล่มนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุใหม่ นักธรรมศึกษาทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นตรีเป็นต้นไป นับว่าเป็นตำราที่อำนวยความรู้ ในวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2030010263391
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.4 x 23 x 3.1 ซ.ม.
 • จำนวน : 584 หน้า
 • น้ำหนัก : 836 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 2 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 280.00
  สินค้าคงเหลือ