กลับไปหน้ารวมสินค้า

พระวินัยปิฎกย่อ

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พระวินัยปิฎกย่อ

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

พระวินัยเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา เป็นข้อมูลนำให้เกิดปสาทะความเลื่อมใส เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลาย เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบเรียบร้อย เป็นสุนทรียากร บ่อเกิดแห่งความดีงามของหมู่คณะ เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา "พระวินัยปิฏกย่อ" เป็นหนังสือแปลพระวินัยปิฎก ที่ย่อความให้กระทัดรัด เข้าใจความง่าย เพื่อช่วยในการจดจำให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ต้องการรู้ที่มาซึ่งเป็นต้นเหตุของพระพุทธบัญญัติ ตั้งแต่เวรัญชกัณฑ์จนถึงปวารณาขันธกะ หนังสือพระวินัยปิฎกย่อเล่มนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุใหม่ นักธรรมศึกษาทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นตรีเป็นต้นไป นับว่าเป็นตำราที่อำนวยความรู้ ในวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2030010263391
  • ขนาดรูปเล่ม : 15.4 x 23 x 3.1 ซ.ม.
  • จำนวน : 584 หน้า
  • น้ำหนัก : 836 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 2 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พระวินัยปิฎกย่อ

฿ 280
 สินค้าคงเหลือ 2 ชิ้น