กลับไปหน้ารวมสินค้า

อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ

มหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือเรื่อง "อภิธานปฺปทีปีกา และ อภิธานปฺปทีปีกาสูจิ" เป็นหนังสือที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นตำราที่มีการรวบรวมคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีส่วนช่วยเหลือท่านที่ต้องการแปล และทราบอรรถาธิบายศัพท์แต่ละศัพท์ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้มีไว้ภายในครอบครอง ได้ศึกษา ค้นคว้า สามารถเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาบาลี อรรถะแห่งศัพท์ และธรรมในพระพุทธศาสนาวิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความเข้าใจทั้งอรรถะ และพยัญชนะแห่งธรรมได้ดีพอสมควร จึงจะสามารถทำความเข้าใจ อธิบายขยายความ นำมาประพฤติปฎิบัติ ตลอดถึงการวินิจฉัยตัดสิน ในกรณีที่มีความเข้าใจหลักธรรมไม่ตรงกันเป็นต้นได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2030010002997
  • ขนาดรูปเล่ม : 16 x 22.2 x 5.3 ซ.ม.
  • จำนวน : 944 หน้า
  • น้ำหนัก : 1234 กรัม

 

  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 1 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ

฿ 500
 สินค้าคงเหลือ 1 ชิ้น