อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ

Wishlist: (1)

อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ

มหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือเรื่อง "อภิธานปฺปทีปีกา และ อภิธานปฺปทีปีกาสูจิ" เป็นหนังสือที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นตำราที่มีการรวบรวมคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีส่วนช่วยเหลือท่านที่ต้องการแปล และทราบอรรถาธิบายศัพท์แต่ละศัพท์ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้มีไว้ภายในครอบครอง ได้ศึกษา ค้นคว้า สามารถเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาบาลี อรรถะแห่งศัพท์ และธรรมในพระพุทธศาสนาวิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความเข้าใจทั้งอรรถะ และพยัญชนะแห่งธรรมได้ดีพอสมควร จึงจะสามารถทำความเข้าใจ อธิบายขยายความ นำมาประพฤติปฎิบัติ ตลอดถึงการวินิจฉัยตัดสิน ในกรณีที่มีความเข้าใจหลักธรรมไม่ตรงกันเป็นต้นได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2030010002997
 • ขนาดรูปเล่ม : 16 x 22.2 x 5.3 ซ.ม.
 • จำนวน : 944 หน้า
 • น้ำหนัก : 1234 กรัม

 

คงเหลือ
หนังสือ 4 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 500.00
  สินค้าคงเหลือ