บาลีไวยากรณ์พิเศษ (ฉบับรวมเล่ม)

Wishlist: (1)

บาลีไวยากรณ์พิเศษ (ฉบับรวมเล่ม)

หลวงเทพดรุณานุศิษฎ์

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"บาลีไวยากรณ์พิเศษ" เล่มนี้ เป็นฉบับรวมเล่ม โดย หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช ป.๙) เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น สำหรับใช้ศึกษาคู่กันกับ หนังสือบาลีไวยากรณ์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านภาษาบาลี

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 1030010011130
 • ขนาดรูปเล่ม : 16 x 23 x 3.5 ซ.ม.
 • จำนวน : 575 หน้า
 • น้ำหนัก : 944 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 40 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 250.00
  สินค้าคงเหลือ