กลับไปหน้ารวมสินค้า

บาลีไวยากรณ์พิเศษ (ฉบับรวมเล่ม)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

บาลีไวยากรณ์พิเศษ (ฉบับรวมเล่ม)

หลวงเทพดรุณานุศิษฎ์

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"บาลีไวยากรณ์พิเศษ" เล่มนี้ เป็นฉบับรวมเล่ม โดย หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช ป.๙) เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น สำหรับใช้ศึกษาคู่กันกับ หนังสือบาลีไวยากรณ์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านภาษาบาลี

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 1030010011130
  • ขนาดรูปเล่ม : 16 x 23 x 3.5 ซ.ม.
  • จำนวน : 575 หน้า
  • น้ำหนัก : 944 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ Sold Out -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

บาลีไวยากรณ์พิเศษ (ฉบับรวมเล่ม)

฿ 250
 สินค้าคงเหลือ Sold Out