กลับไปหน้ารวมสินค้า

แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี

พันเอก ปิ่น มุทุกันต์

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี" ของ พันเอกปิ่น มุทุกันต์ เรียบเรียงแต่ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาสารธรรม คือ ภาคธรรมชาติวิทยา , ภาคพระพุทธศาสนา , ภาคธรรมจริยา และ ภาคคิหิปฏิบัติ จะช่วยเป็นคู่มือให้ครูผู้ทำการสอนมีโอกาสได้ชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังหรือเรียนมีความรู้ เกิดความเข้าใจในความหมายของธรรมะต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ยากเป็นง่าย ที่ง่ายเป็นที่ประทับใจอย่างลึกซึ้ง จนถึงทำให้ผู้สนใจน้อยกลายเป็นผู้สนใจมาก น้อมนำธรรมะไปปฏิบัติเป็นอาจิณ จนเป็นจริยธรรม 

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 1030010011504
  • ขนาดรูปเล่ม : 18.2 x 25.6 x 3 ซ.ม. 
  • จำนวน : 467 หน้า
  • น้ำหนัก : 1110 กรัม

 

  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 2 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี

฿ 180
 สินค้าคงเหลือ 2 ชิ้น