กลับไปหน้ารวมสินค้า

การฝึกหัดสมาธิและวิปัสสนาเบื้องต้น

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

การฝึกหัดสมาธิและวิปัสสนาเบื้องต้น

ปัญญานันโท

 

เนื้อหาภายในเล่ม

ธรรมชาติของชีวิต ของโลก และจักรวาล เป็นของล้ำลึกสลับซับซ้อน เกินกว่าที่มนุษย์จะใช้วิธีการศึกษาเล่าเรียนตามธรรมดาหรือวิธีการนึกคิดพิจารณาหาเหตุผลตามปกติธรรมดาแล้วจะเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงอย่างถ่องแท้ขึ้นมาได้ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการที่สูงยิ่งกว่านั้น คือ วิธีการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนา จึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของชีวิต ของโลก และของจักรวาลได้ "การฝึกหัดสมาธิและวิปัสสนาเบื้องต้น" เป็นหนังสือที่มีสารัตถะสมบูรณ์ในด้านการฝึกหัด สมาธิและวิปัสสนา อ่านเข้าใจง่าย เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการฝึกหัดสมาธิและวิปัสสนา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและฝึกหัดสมาธิและวิปัสสนาในขั้นสูงต่อไป 

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 1030010011270
  • ขนาดรูปเล่ม : 14.6 x 22.1 x 0.3 ซ.ม.
  • จำนวน : 62 หน้า
  • น้ำหนัก :  204 กรัม 
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 9 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

การฝึกหัดสมาธิและวิปัสสนาเบื้องต้น

฿ 40
 สินค้าคงเหลือ 9 ชิ้น