นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

Wishlist: (0)

นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"นวโกวาท" เป็นหนังสือสำหรับศึกษาความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งแพร่หลายมากที่สุด ได้ยินว่าเดิมหนังสือนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับอยู่ ณ วัดกกุฎกษัตริยาราม ได้ทรงเลือกแปลธรรมวินัยในพระไตรปิฎกสำหรับทรงสั่งสอนภิกษุสามเณรในวัดนั้น ผู้ศึกษาต้องจดไปท่องบ่นกันก่อน ต่อมาเมื่อเสด็จกลับมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว ก็ยังทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้น ภายหลังจึงรับสั่งให้รวบรวมธรรมวินัยนั้นๆ พิมพ์ขึ้นมาเป็นแบบเรียนธรรมวินัยสืบมา เพราะนวโกวาทนี้ไม่ได้ทรงแต่งอย่างหนังสืออื่น จึงมีคำแปลชื่อธรรมบางอย่างในหมวดนั้นๆ ต่างกันด้วยพลความ เหมือนกันด้วยอรรถรส

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2010010208837
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 0.6 ซ.ม.
 • จำนวน : 82 หน้า
 • น้ำหนัก : 250 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 30.00
  สินค้าคงเหลือ