กลับไปหน้ารวมสินค้า

นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"นวโกวาท" เป็นหนังสือสำหรับศึกษาความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งแพร่หลายมากที่สุด ได้ยินว่าเดิมหนังสือนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับอยู่ ณ วัดกกุฎกษัตริยาราม ได้ทรงเลือกแปลธรรมวินัยในพระไตรปิฎกสำหรับทรงสั่งสอนภิกษุสามเณรในวัดนั้น ผู้ศึกษาต้องจดไปท่องบ่นกันก่อน ต่อมาเมื่อเสด็จกลับมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว ก็ยังทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้น ภายหลังจึงรับสั่งให้รวบรวมธรรมวินัยนั้นๆ พิมพ์ขึ้นมาเป็นแบบเรียนธรรมวินัยสืบมา เพราะนวโกวาทนี้ไม่ได้ทรงแต่งอย่างหนังสืออื่น จึงมีคำแปลชื่อธรรมบางอย่างในหมวดนั้นๆ ต่างกันด้วยพลความ เหมือนกันด้วยอรรถรส

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2010010208837
  • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 0.6 ซ.ม.
  • จำนวน : 82 หน้า
  • น้ำหนัก : 250 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 5 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

฿ 30
 สินค้าคงเหลือ 5 ชิ้น