กลับไปหน้ารวมสินค้า

พุทธประวัติ เล่ม๑

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พุทธประวัติ เล่ม๑

หลักสูตรนักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนา หนังสือ "พุทธประวัติ เล่ม๑" นี้ ขึ้นมาโดยมุ่งไปทางวิจารณ์เรื่อง เพื่อนำผู้อ่านผู้เรียน ให้รู้จักใช้วิจารณญาณ เพระฉะนั้น ในท้องเรื่องจึงมีทั้งบรรยายความและวิจารณ์คลุกเคล้ากันตลอด โดยเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย ๑.ปุริมกาล ว่าด้วยเรื่อง ชมพูทวีปและประชาชน, สักกชนบทและศากยวงศ์, พระศาสดาประสูติ, เสด็จออกบรรพชา และตรัสรู้ ๒.ปฐมโพธิกาล ว่าด้วยเรื่อง ปฐมเทศนาและปฐมสาวก, ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา และ เสด็จกรุงราชคฤห์แคว้นมคธและได้อัครสาวก ๓.ภาคผนวก ได้แก่ ชื่อชนบทและชื่อนครหลวง และ ถอดใจความแห่งอภินิหารในเวลาประสูติ

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2010010185848
  • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 0.8 ซ.ม.
  • จำนวน : 121 หน้า
  • น้ำหนัก : 288 กรัม

 

  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 5 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พุทธประวัติ เล่ม๑

฿ 40
 สินค้าคงเหลือ 5 ชิ้น