พุทธประวัติ เล่ม๑

Wishlist: (0)

พุทธประวัติ เล่ม๑

หลักสูตรนักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนา หนังสือ "พุทธประวัติ เล่ม๑" นี้ ขึ้นมาโดยมุ่งไปทางวิจารณ์เรื่อง เพื่อนำผู้อ่านผู้เรียน ให้รู้จักใช้วิจารณญาณ เพระฉะนั้น ในท้องเรื่องจึงมีทั้งบรรยายความและวิจารณ์คลุกเคล้ากันตลอด โดยเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย ๑.ปุริมกาล ว่าด้วยเรื่อง ชมพูทวีปและประชาชน, สักกชนบทและศากยวงศ์, พระศาสดาประสูติ, เสด็จออกบรรพชา และตรัสรู้ ๒.ปฐมโพธิกาล ว่าด้วยเรื่อง ปฐมเทศนาและปฐมสาวก, ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา และ เสด็จกรุงราชคฤห์แคว้นมคธและได้อัครสาวก ๓.ภาคผนวก ได้แก่ ชื่อชนบทและชื่อนครหลวง และ ถอดใจความแห่งอภินิหารในเวลาประสูติ

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2010010185848
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 0.8 ซ.ม.
 • จำนวน : 121 หน้า
 • น้ำหนัก : 288 กรัม

 

คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 40.00
  สินค้าคงเหลือ