พุทธประวัติ เล่ม๒

Wishlist: (0)

พุทธประวัติ เล่ม๒ มัชฌิมโพธิกาล

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"พุทธประวัติ เล่ม๒" พุทธประวัติตอนมัชฌิมโพธิกาลนี้ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาไว้เพียง ๓ ปริเฉท คือ ปริเฉทที่๙ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท ปริเฉทที่๑๐ เสด็จสักกชนบท ปริเฉทที่๑๑ เสด็จโกศลชนบท ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาย่อมอ่านหรือศึกษาได้จบเฉพาะตอนๆ เพราะเป็นเรื่องจบในตอนๆ ไม่มีอนุสุทธิ

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2010010002111
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 0.4 ซ.ม.
 • จำนวน : 42 หน้า
 • น้ำหนัก : 183 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 20.00
  สินค้าคงเหลือ