กลับไปหน้ารวมสินค้า

พุทธประวัติ เล่ม๒

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พุทธประวัติ เล่ม๒ มัชฌิมโพธิกาล

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"พุทธประวัติ เล่ม๒" พุทธประวัติตอนมัชฌิมโพธิกาลนี้ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาไว้เพียง ๓ ปริเฉท คือ ปริเฉทที่๙ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท ปริเฉทที่๑๐ เสด็จสักกชนบท ปริเฉทที่๑๑ เสด็จโกศลชนบท ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาย่อมอ่านหรือศึกษาได้จบเฉพาะตอนๆ เพราะเป็นเรื่องจบในตอนๆ ไม่มีอนุสุทธิ

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2010010002111
  • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 0.4 ซ.ม.
  • จำนวน : 42 หน้า
  • น้ำหนัก : 183 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 5 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พุทธประวัติ เล่ม๒

฿ 20
 สินค้าคงเหลือ 5 ชิ้น