วินัยมุข เล่ม๑

Wishlist: (0)

วินัยมุข เล่ม๑

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"วินัยมุข" เป็นหนังสือที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส รจนาขึ้น เพื่อจะชี้ประโยชน์แห่งวินัยให้เพื่อนสหธรรมิกเห็น จะได้ตั้งอยู่ในปฏิบัติพอดีพองาม ผู้ไม่เคร่ง จะได้รู้จักสำรวมรักษามรรยาทสมเป็นสมณะ ฝ่ายผู้เคร่งครัดเกินไป จะได้หายงมงาย ไม่ถือดูหมิ่นผู้อื่น หรือแม้ชักนำผู้อื่นในปฏิบัติอันดี ต่างจะได้อานิสงส์ คือไม่มีวิปฏิสาร 

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2010010260781
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.7 x 22.7 x 2 ซ.ม.
 • จำนวน : 275 หน้า
 • น้ำหนัก : 470 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 60.00
  สินค้าคงเหลือ