กลับไปหน้ารวมสินค้า

วินัยมุข เล่ม๑

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

วินัยมุข เล่ม๑

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"วินัยมุข" เป็นหนังสือที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส รจนาขึ้น เพื่อจะชี้ประโยชน์แห่งวินัยให้เพื่อนสหธรรมิกเห็น จะได้ตั้งอยู่ในปฏิบัติพอดีพองาม ผู้ไม่เคร่ง จะได้รู้จักสำรวมรักษามรรยาทสมเป็นสมณะ ฝ่ายผู้เคร่งครัดเกินไป จะได้หายงมงาย ไม่ถือดูหมิ่นผู้อื่น หรือแม้ชักนำผู้อื่นในปฏิบัติอันดี ต่างจะได้อานิสงส์ คือไม่มีวิปฏิสาร 

 

รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN : 2010010260781
  • ขนาดรูปเล่ม : 15.7 x 22.7 x 2 ซ.ม.
  • จำนวน : 275 หน้า
  • น้ำหนัก : 470 กรัม
  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 5 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

วินัยมุข เล่ม๑

฿ 60
 สินค้าคงเหลือ 5 ชิ้น