ธรรมวิภาค ปริเฉทที่๒

Wishlist: (0)

ธรรมวิภาค ปริเฉทที่๒

หลักสูตรนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นโท

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่๒ นี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาขึ้นใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นโท ในเวลาทรงรจนาหนังสือนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้ช่วยคัดเลือกประเภทธรรมบ้าง เป็นที่ปรึกษาบ้าง โดยในการพิมพ์ครั้งล่าสุด ทางคณะกรรมการได้ช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง ระเบียบอักษร การบอกแหล่งที่มาของข้อธรรม การเพิ่มคำอธิบายธรรมที่เข้าใจได้หลายนัย และ การเพิ่มเติมข้อธรรมที่ว่าด้วยเรื่อง วิฺชชาจรณสมฺปนฺโน ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ นำมาลงไว้โดยนัย และทำคำอธิบายเพิ่มเติมตามข้อความในนิทเทศแห่งเสขปฏิปทาสูตรเพื่อบูรณะข้อธรรมที่กล่าวถึงให้บริบูรณ์

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 923007
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.5 x 23 x 0.8 ซ.ม.
 • จำนวน : 142 หน้า
 • น้ำหนัก : 295 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 8 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 50.00
  สินค้าคงเหลือ