พุทธประวัติ ปริเฉทที่๑

Wishlist: (0)

พุทธประวัติ ปริเฉทที่๑

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"พุทธประวัติ ปริเฉทที่๑" เล่มนี้ พระอริยนันทมุนี (เงื่อมอินฺทปญฺโญ) หรือ พุทธทาสภิกษุ ได้เรียบเรียง มีข้อความว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล เริ่มด้วยภูมิศาสตร์อินเดียเป็นต้นไป ทุกๆข้อ น่ารู้ น่าศึกษา เพื่อเป็นความรู้ประกอบการศึกษาเรื่องพุทธประวัติ หรือ ตำนานพระพุทธศาสนา ผู้ที่ศึกษาพุทธประวัติตามฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส อันเป็นหนังสือหลักที่ใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมแล้ว เมื่ออ่านหนังสือนี้ประกอบ จักได้ความรู้เรื่องเบ็ดเตล็ด เกี่ยวแก่อินเดียในทางต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือนี้

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2010020246492
 • ขนาดรูปเล่ม : 15.4 x 23 x 0.5 ซ.ม.
 • จำนวน : 68 หน้า
 • น้ำหนัก : 211 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 4 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 45.00
  สินค้าคงเหลือ