คู่มือการแปลธรรมบท ฉบับกระเป๋า

Wishlist: (0)

คู่มือการแปลธรรมบท ฉบับกระเป๋า

สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ เปรียญ

สามเณรอดิศักดิ์ ทองขวัญ เปรียญ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

บทที่ ๑ วิธีดูหนังสือเบื้องต้น
บทที่ ๒ ว่าด้วยศัพท์ประกอบเป็นรูปประโยค
บทที่ ๓ ประโยค
บทที่ ๔ วิธีดูหนังสือก่อนจะแปล
บทที่ ๕ วิธียกศัพท์ขึ้นแปล
บทที่ ๖ ว่าด้วยวิธีเติมต่างๆ
บทที่ ๗ ว่าด้วยหลักวิธีรวบ
บทที่ ๘ ว่าด้วยวิธีแปลศัพท์ต่างๆ
บทที่ ๙ ว่าด้วยวิธีแปลโดยทั่วไป
บทที่ ๑๐ ว่าด้วยวิธีแปลโดยทั่วไป (ต่อ)
บทที่ ๑๑ ว่าด้วยประโยคแบบต่างๆ
บทที่ ๑๒ ว่าด้วยหลักการแปลอรรถกถา
บทที่ ๑๓ ว่าด้วยหลักการแปลอรรถกถา (ต่อ)
บทที่ ๑๔ ว่าด้วยรูปประโยคต่าง ๆ พร้อมด้วยวิธีแปลโดยอรรถ

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9772104930026
 • ขนาดรูปเล่ม : 9.3 x 12.8 x 1 ซ.ม.
 • จำนวน : 170 หน้า
 • น้ำหนัก : 190 กรัม

 

 

 

คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 40.00
  สินค้าคงเหลือ