หนังสือธรรมะชุดพระพุทธทาสสอนธรรม

Wishlist: (0)

หนังสือธรรมะชุดพระพุทธทาสสอนธรรม

พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"หนังสือธรรมะชุด.. พระพุทธทาสสอนธรรม" เป็นหนังสือธรรมะ ที่เป็นคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ภายใน box set ประกอบด้วยหนังสือที่เป็นที่นิยมในหมู่นักปฏิบัติธรรม ใช้ในการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่หนังสือเรื่อง ๑. กรรมเหนือกรรม ๒. คู่มือมนุษย์ ๓. แก่นพุทธศาสน์ และ ๔. คู่มือปฏิจจสมุปบาท

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9786160300143
 • ประกอบด้วยหนังสือ จำนวน 4 เล่ม
 • ขนาดของกล่อง : 13.5 x 18 x 9 ซ.ม.
 • น้ำหนัก : 1265 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 1 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 600.00 ฿ 540.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ