หนังสือชุดแบบประกอบนักธรรมชั้นโท

Wishlist: (0)

หนังสือชุดแบบประกอบนักธรรมชั้นโท

มหามงกุฎราชวิทยาลัย

 

ข้อมูลหนังสือ

หนังสือชุดแบบประกอบนักธรรมชั้นโท ของมหามงกุฎราชวิทยาลัย ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 8 เล่ม อันได้แก่ : 

 - ธรรมปริทรรศน์ ๒ (ISBN : 2010 0401 23636)
 - วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นโท (ISBN : 923 010)
 - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม๒ (ISBN : 923 011)
 - อุปกรณ์สังคีติกถา (ISBN : 2010 0402 46472)
 - ประมวลปัญหาและเฉลย ธรรมวิภาคปริเฉทที่๒ (ISBN : 2010 0400 02460)
 - ประมวลปัญหาและเฉลย วินัยบัญญัติ ชั้นโท (ISBN : 923 012)
 - ประมวลปัญหาและเฉลย อนุพุทธประวัติ ชั้นโท (ISBN : 923 013)
 - ประมวลปัญหาและเฉลย สังคีติ ชั้นโท (ISBN : 923 014)

 

รายละเอียดหนังสือ

รหัสสินค้า : 923005
ประกอบด้วยหนังสือจำนวน : 8 เล่ม
น้ำหนักรวม : 1584 กรัม 

คงเหลือ
หนังสือ 1 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 360.00
  สินค้าคงเหลือ