พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน (ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี)

Wishlist: (0)

พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน (ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล)

อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ 

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน" เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ หนังสือได้ย่อความจาก พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45เล่ม รวมเป็นเล่มเดียวจบ หนังสืออันทรงคุณค่าที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนังสือดีที่คนไทยทุกคนควรอ่าน ซึ่ง "หนังสือพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ฉบับ ๑๐๐ ปี ชาตกาล" ของอาจารย์ อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ นั้นเป็นหนังสือที่ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยได้มีการเรียบเรียงเนื้อหา และจัดรูปเล่มให้เรียบร้อย และสะดวกแก่การอ่าน การค้นคว้าศึกษามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดพิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษ เพื่อให้ขนาดเล่มพอเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ และทนทานถาวรยิ่งขึ้น  โดยผู้จัดทำพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน มีความปราถนาที่จะได้เห็น พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้อ่านพระไตรปิฎกจนจบ และได้รับประโยชน์จากการอ่าน 4ประการด้วยกัน คือ

 • รู้ความหมาย และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก
 • รู้เรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งได้เลือกนำมาแปลไว้เป็นตอนๆ เพื่อให้เห็นแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งสามปิฎก
 • รู้ความย่อในพระไตรปิฎก แต่ละเล่ม รวมทั้งหมด 45เล่ม 
 • ได้อ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทย เพื่อทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในประเทศไทย 

โดยเนื้อหาที่เป็น นิทาน เรื่องเล่า ภายในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเล่มนี้ จะมีการเรียบเรียงภาษาให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย แต่ถ้าเป็นหลักวิชา ก็จะคงรูปศัพท์ให้เห็นแล้วแปลไว้ หรือทำคำศัพท์อธิบายกำกับไว้ในวงเล็บ หรือในเชิงอรรถด้านล่าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านคุ้นกับศัพท์ หรือ สำนวนทางศาสนา โดยหนังสือจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ 

 1. ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก
 2. ว่าด้วยเอกสารทาง ประวัติศาสตร์
 3. ข้อความน่ารู้จาก พระไตรปิฎก
 4. ความย่อแห่งพระไตรปิฎก
 5. ว่าด้วยบันทึกทางวิชาการ และประวัติสังเขป ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2030010003054
 • ขนาดรูปเล่ม : 17.5 x 23.9 x 3.5 ซ.ม.
 • จำนวน : 1268 หน้า
 • น้ำหนัก :  1145 กรัม

 

คงเหลือ
หนังสือ 15 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 500.00 ฿ 490.00
SALE -2.00%
  สินค้าคงเหลือ