กลับไปหน้ารวมสินค้า

พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน (ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด จากร้าน ธรรมสุโข Wishlist0

พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน (ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล)

อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ 

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน" เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ หนังสือได้ย่อความจาก พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45เล่ม รวมเป็นเล่มเดียวจบ หนังสืออันทรงคุณค่าที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนังสือดีที่คนไทยทุกคนควรอ่าน ซึ่ง "หนังสือพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ฉบับ ๑๐๐ ปี ชาตกาล" ของอาจารย์ อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ นั้นเป็นหนังสือที่ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยได้มีการเรียบเรียงเนื้อหา และจัดรูปเล่มให้เรียบร้อย และสะดวกแก่การอ่าน การค้นคว้าศึกษามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดพิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษ เพื่อให้ขนาดเล่มพอเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ และทนทานถาวรยิ่งขึ้น  โดยผู้จัดทำพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน มีความปราถนาที่จะได้เห็น พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้อ่านพระไตรปิฎกจนจบ และได้รับประโยชน์จากการอ่าน 4ประการด้วยกัน คือ

 • รู้ความหมาย และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก
 • รู้เรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งได้เลือกนำมาแปลไว้เป็นตอนๆ เพื่อให้เห็นแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งสามปิฎก
 • รู้ความย่อในพระไตรปิฎก แต่ละเล่ม รวมทั้งหมด 45เล่ม 
 • ได้อ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทย เพื่อทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในประเทศไทย 

โดยเนื้อหาที่เป็น นิทาน เรื่องเล่า ภายในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเล่มนี้ จะมีการเรียบเรียงภาษาให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย แต่ถ้าเป็นหลักวิชา ก็จะคงรูปศัพท์ให้เห็นแล้วแปลไว้ หรือทำคำศัพท์อธิบายกำกับไว้ในวงเล็บ หรือในเชิงอรรถด้านล่าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านคุ้นกับศัพท์ หรือ สำนวนทางศาสนา โดยหนังสือจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ 

 1. ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก
 2. ว่าด้วยเอกสารทาง ประวัติศาสตร์
 3. ข้อความน่ารู้จาก พระไตรปิฎก
 4. ความย่อแห่งพระไตรปิฎก
 5. ว่าด้วยบันทึกทางวิชาการ และประวัติสังเขป ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 2030010003054
 • ขนาดรูปเล่ม : 17.5 x 23.9 x 3.5 ซ.ม.
 • จำนวน : 1268 หน้า
 • น้ำหนัก :  1145 กรัม

 

  คงเหลือ  ได้แต้ม
หนังสือ 17 -

ความคิดเห็นของลูกค้า (0 คน)

0
0
0

รายละเอียดสินค้า

พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน (ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี)

฿ 500  ฿ 490
-2%
 สินค้าคงเหลือ 17 ชิ้น