หนังสือชุดธรรมบทและคัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ป.ธ. 3

Wishlist: (0)

หนังสือชุดธรรมบทและคัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ป.ธ. 3

มหามงกุฎราชวิทยาลัย

 

ข้อมูลหนังสือ

"หนังสือชุดธรรมบทและคัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ป.ธ. 3" ของมหามงกุฎราชวิทยาลัย ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 13 เล่ม อันได้แก่ : 

 • ธมฺมปทฏฺฐกถา ปญฺจโม ภาโค (ISBN : 2010 1201 53423)
 • ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค (ISBN : 2010 1202 40352)
 • ธมฺมปทฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค (ISBN : 2010 1200 02083)
 • ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ISBN : 2010 1201 85424)
 • พระธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๕ (ISBN : 2010 1302 59009)
 • พระธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๖ (ISBN : 2010 1300 02105)
 • พระธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๗ (ISBN : 2010 1302 35324)
 • พระธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๘ (ISBN : 2010 1302 39940)
 • คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕ (ISBN : 2010 1303 08295)
 • คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๖ (ISBN : 2010 1303 08300)
 • คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๗ (ISBN : 1010 1300 01020)
 • คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๘ (ISBN : 2010 1300 02725)
 • อันตรคาถาธรรมบทแปล (ISBN : 1010 1300 01043)

 

รายละเอียดหนังสือ

รหัสสินค้า : 923022
ประกอบด้วยหนังสือจำนวน : 13 เล่ม
น้ำหนักรวม : 3663 กรัม 

คงเหลือ
หนังสือ 2 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 955.00
  สินค้าคงเหลือ