พระพุทธจริยวัตร ๖๐ ปาง

Wishlist: (0)

พระพุทธจริยวัตร ๖๐ ปาง

พร้อมภาพลายเส้นและคำอธิบายความเป็นมาแห่งพระพุทธจริยวัตรแต่ละตอน

ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

 

เนื้อหาภายในเล่ม

พระพุทธจริยวัตรเล่มนี้ เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ทำนองพระพุทธประวัตินั้นแล แต่ยกเอาเหตุการณ์เด่นๆ ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์ เช่น ถูกว่าร้ายติเตียนหรือปองร้ายจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนา หรือเสด็จไปโปรดผู้ที่มีมิจฉาทิฐิให้กลับมีความเห็นถูกต้องอันแสดงถึงพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลก หนังสือ "พระพุทธจริยวัตร ๖๐ ปาง" เล่มนี้ เป็นดั่งส่วนประกอบให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพุทธประวัติที่ทราบกันอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มศรัทธาปสาทะในพระพุทธจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9789749981641
 • ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26 x 1.8 ซ.ม. 
 • จำนวน : 305 หน้า
 • น้ำหนัก : 737 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ Sold Out

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 200.00 ฿ 180.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ