ดู ธรรมกาย แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ อนัตตา ให้ตรงตามจริง

Wishlist: (0)

ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต) 

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"ธรรมกาย" มิใช่เป็นข้อธรรม หรือเป็นองค์ธรรมโดยตัวมันเอง แต่เป็นคำรวมเรียกซ้อนเสริมความหมายและหนุนการปฏิบัติ และก็เป็นอันได้รู้เห็นเข้าใจไปด้วยว่า ตัวตน/อัตตานี้ เป็นแค่โลกโวหาร คือคำเรียกขานตามสมมติของภาษา เพื่อจะสื่อสารกันได้ในสังคมมนุษย์ มิได้มีอะไรอันใดเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนดิ่งนิ่งตายตัว ที่จะให้จิตไปติดไปยึดไว้ แต่พึงให้เป็นเรื่องของปัญญา ที่รู้เข้าใจความจริงแห่งปัจจยการเท่าทันกระแสธารแห่งเหตุปัจจัย แล้วจะได้ดำเนินชีวิตเป็นอยู่รู้จักปฏิบัติจัดการเรื่องราวสิ่งทั้งหลายให้ตรงให้เต็มให้ทันเหตุปัจจัย จะได้ถึงปัจจยักขัยสิ้นเหตุปัจจัยหลุดโล่งปลอดพ้นปัญหา เป็นความสุขแท้แห่งสันติที่เป็นอิสระแท้จริง

 

รายละเอียดหนังสือ

 • รหัสสินค้า : 924003
 • ขนาดรูปเล่ม : 14.1 x 20.9 x 0.5 ซ.ม.
 • จำนวน : 83 หน้า
 • น้ำหนัก : 159 กรัม

 

คงเหลือ
หนังสือ 2 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 120.00 ฿ 69.00
SALE -42.50%
  สินค้าคงเหลือ