Wishlist: (0)

ลัทธิความเป็นมาแห่งพระศาสนา หินยาน มหายาน

พุทธทาสภิกขุ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"ลัทธิความเป็นมาแห่งพระศาสนา หินยาน มหายาน" เป็นหนังสือเกี่ยวกับบทความ 3 เรื่อง คือ 1.เซ็นและวิธีทำซาเซ็น , 2.มหายาน-หินยาน , และ 3.ปุจฉา-วิสัชนา เรื่องพุทธศาสนาต่างนิกาย ซึ่งบทความทั้ง 3 ที่คัดเลือกมาตีพิมพ์ล้วนเป็นบทความที่ท่านพุทธทาส มุ่งแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลาย เกิดความรู้ความเข้าใจกว้างๆ ถึงพุทธศาสนา นิกายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเถรวาท(หินยาน) มหายาน(อาจาริยวาท) ตลอดจนนิกายย่อยต่างๆ เช่น เซ็น วัชรยาน เป็นต้น

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9789745984066
 • ขนาดรูปเล่ม : 14.2 x 20.9 x 0.8 ซ.ม.
 • จำนวน : 103 หน้า
 • น้ำหนัก : 335 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 2 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 60.00
  สินค้าคงเหลือ