Wishlist: (0)

พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์

เรียบเรียงโดย อาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ "พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เป็นประวัติพระองค์ที่ทรงโปรดสรรพสัตว์ เรียบเรียงใหม่โดยท่านอาจารย์ปัญญาใช้บางยาง ตามบัญชาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม จึงขออนุญาตท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีระญาณมุนีมีบัญชาให้จัดพิมพ์เผยแผ่ได้ ในหนังสือ "พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์" เล่มนี้ เมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระนามว่าโคตมะแล้ว พระองค์ทรงทำพระพุทธกิจในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเข้มข้นในแผ่นดิน  ชมพูทวีป พยายามล้มล้างความเชื่อที่งมงาย ช่วยให้คนพ้นจากพิธีกรรมที่หลอกลวง เสียหาย และไม่มีผลดีด้วยหลักธรรมประเภทต่างๆ เช่น หลักกรรม คือการกระทำที่เป็นกุศล หรืออกุศล สุจริตหรือทุจริต เป็นเครื่องวัดความเจริญหรือความเสื่อมของบุคคล มิใช่เพราะระบบชนชั้นวรรณะ และการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ เป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้สำเร็จเป็นพระอริยะ เป็นหลักที่ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์คนใดจะคัดค้านหลักคำสอนนี้ได้ ดังนี้เป็นต้น

สารบัญโดยสังเขป

พระชาติภูมิของพระพุทธเจ้า
- เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ เดือนอาสาฬหะ (วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8)
- ตรัสรู้ (อภิสัมพุทธะ) ด้วยพระองค์เอง
- ปรากฏการณ์ขณะตรัสรู้ และพุทธอุทานแรก
- ทรงเสวยวิมุติสุข
- มารทูลขอให้ปรินิพพานฯ
- พรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
- ทรงเปรียบสัตว์โลกดุจดอกบัว 3 ประเภท
- ทรงดำริถึงผู้ฟังธรรมคนแรก...เสด็จไปหาปัญจวัคคีย์
- พระปฐมเทศนา
- ความโดดเด่นของพระปฐมเทศนา

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN: 9786160309818
 • (ปกแข็ง) 276 หน้า
 • ขนาดรูปเล่ม: 153 x 219 x 20 มม.
 • น้ำหนัก: 555 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
คงเหลือ
หนังสือ 4 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 200.00 ฿ 180.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ