พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ

สมัคร บุราวาศ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ "พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ" เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อาจารย์สมัคร บุราวาศ ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมองเห็นว่า พระอภิธรรมเป็นปรัชญาขั้นสูงสุด มีอิทธิพลเหนือทุกปรัชญา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ (๑๖ สิงหาคม) พุทธศาสนิกชน จึงควรที่จะน้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาเพื่อให้เกิดสติปัญญา โดยต้องไม่มองข้ามพระไตรปิฎกทั้ง ๓ คือ พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

กล่าวสำหรับท่านที่ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกแล้วเกิดความติดขัดทางปัญญา เนื่องจากพระอภิธรรมปิฎกนั้น เป็นที่รู้กันในหมู่นักปราชญ์ว่ามีเนื้อหายากกว่าพระสูตร และพระวินัย หนังสือ พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ นี้ จะช่วยให้ท่านได้เกิดความเข้าใจได้อย่างแน่นอน

สารบัญ : พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ

 • วิธีเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานและอภิธรรม เป็นของพระพุทธเจ้า
 • ที่มาแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้า
 • ความจริงแท้ของพุทธปรัชญา คือ รูปนาม
 • การเข้าสู่ความจริงทางกรรมฐาน
 • วิปัสสนากัมมัฏฐานในแง่สรีรวิทยาและสุขภาพ
 • วิสุทธิและวิปัสสนาญาณ
 • ตรรกวิทยาของพระพุทธเจ้า
 • กฎแห่งสากลโลก

เนื้อหาปกหลัง : พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงหลักปรัชญาอภิธรรมตามแบบฉบับของพระอภิธัมมัตถสังคหะ หากได้จัดเรียงหัวข้อความจริงที่พึงรู้เสียใหม่ให้ต้องตามวิธีสาธยายปรัชญาสมัยใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น-ชัดขึ้น และตรงนี้เองที่เป็นผลงานอันแท้จริงของข้าพเจ้า อีกประการหนึ่ง ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าได้นําปรัชญาอภิธรรมไปสาดแสงสว่างให้แก่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม อันควรแก่กาลสมัยด้วย ปรัชญาอภิธรรมที่ข้าพเจ้ารวบรวมขึ้น จึงได้นามว่า พุทธปรัชญากึ่งพุทธกาล

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN: 9786167122410 
 • (ปกอ่อน) 448 หน้า
 • ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 26 มม.
 • น้ำหนัก: 530 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา

 

 

คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 290.00 ฿ 261.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ