สนทนากับองค์ทะไลลามะ

ผู้เขียน : Rajuv Mehrotra (ราชีพ เมห์โรตระ), ED.

ผู้แปล : สุมนัสสา วาจรัต ภิญโญวัฒนชีพ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือในรูปของการสนทนากับองค์ทะไลลามะเล่มนี้แสดงถึงปัญญาญาณและมุมมองต่างๆ ที่ได้มีการบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ตัวผมได้รับพรอย่างล้ำลึกและมีสิทธิพิเศษในการเป็นลูกศิษย์ส่วนตัวของท่าน ซึ่งดูเหมือนเป็นเพียงชั่วขณะสั้นๆ เท่านั้นในท่ามกลางห้วงเวลาที่ผมรู้สึกประดุจดังนิจนิรันดรกับการได้รู้จักพระองค์มา การพบปะของเรานั้นมักได้รับเป็นการสนทนาตัวต่อตัว บางครั้งกับกลุ่มคนจำนวนมาก และอีก 2-3 บทได้รับการบันทึกไว้เพื่อออกอากาศติดต่อกันสำหรับรายการ "ในการสนทนา" ที่ ดอร์ทรรศัน สถานีกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศแห่งชาติของอินเดีย บทสนทนาในช่วงแรกๆ ส่วนใหญ่เป็นการท่องประสบการณ์ส่วนตัวไปกับองค์ทะไลลามะในที่ประทับส่วนตัวของท่าน หรือในห้องรับแขกที่ แมคลอร์ด กันจ์ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต ผมได้จดจารเรื่องราวที่แลกเปลี่ยนกันเป็นอันดับแรก หลังจากกลับไปยังห้องของตัวเอง เมื่อความรู้สึกและความศักดิ์สิทธิ์จากการที่ได้อยู่กับพระองค์สงบนิ่งลง และก่อนความทรงจำเกี่ยวกับการสนทนาที่ได้ประสบจะเลือนหายไป

บรรณาธิการ

คำนำ : สนทนากับองค์ทะไลลามะ

หนังสือ His Holiness The Dalai Lama on Life, Living and Happiness หรือ สนทนากับองค์ทะไลลามะ ว่าด้วย ชีวิต การดำเนินชีวิต และความสุข นี้ เป็นบันทึกการสนทนาระหว่างคุณราชีพ เมห์โรตระ กับองค์ทะไลลามะ ที่มีการสัมภาษณ์พระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องกันมานานกว่า 25 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปี พ.ศ.2551 โดยคุณราชีพ เมห์โรตระ เป็นลูกศิษย์ชาวอินเดียรุ่นแรกๆ ขององค์ทะไลลามะ ที่ได้บันทึกการสนทนากับองค์ทะไลลามะอย่างละเอียด ซึ่งต่อมาได้มีการเรียบเรียงขึ้นมา โดยจัดหมวดหมู่ให้เข้ากับหัวข้อหลักธรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนา อาทิ เรื่องการบรรลุนิพพาน การกลับชาติมาเกิดใหม่ ศูนยตาหรือความว่าง การฝึกสมาธิภาวนา กฎแห่งกรรม เป็นต้น

สุมนัสสา วาจรัต ภิญโญวัฒนชีพ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ศาสนาในโลกสมัยใหม่
 • บทที่ 2 พุทธศาสนา
 • บทที่ 3 บทบาทของคุรุ
 • บทที่ 4 ความกรุณาและความสุข
 • บทที่ 5 ความทุกข์
 • บทที่ 6 เจตนาบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ
 • บทที่ 7 กรรม
 • บทที่ 8 การกลับมาเกิดใหม่

เนื้อหาปกหลัง : สนทนากับองค์ทะไลลามะ

"ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาและความสุขที่เราต้องการไขว่คว้ามานั้น ล้วนเป็นผลที่เกิดจากเหตุต่างๆ นอกเหนือจากนั้นไม่มีผู้สร้าง ผู้สร้างสูงสุดก็คือจิตของเรา" จากบท "พุทธศาสนา"

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN : 9789743159886
 • จำนวน : 312 หน้า
 • ขนาด : 14.2 x 21 x 1.7 ซ.ม.
 • น้ำหนัก : 357 กรัม
คงเหลือ
หนังสือ 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

 • 100.00% Complete (success)
  1
 • 0.00% Complete (warning)
  0
 • 0.00% Complete (danger)
  0
-
2020-04-23 18:42:11

ดูความคิดเห็นทั้งหมด
฿ 310.00 ฿ 279.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ