สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้

Wishlist: (0)

สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

เนื้อหาในเล่มเป็นตอนที่คัดมาจากบท "สัมมาสมาธิ" ในหนังสือ "พุทธธรรม" ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นหลักของการทำสมาธิ พร้อมวิธีเจริญสมาธิ และตัวอย่างวิธีเจริญสมาธิ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย เกิดความสงบ เป็นเครื่องพักผ่อนกายให้สบายและมีความสุข

สารบัญโดยสังเขป

สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้
- ก. ความหมาย
- ข. ระดับของสมาธิ
- ค. ศัตรูของสมาธิ
- ง. ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ
- จ. ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของสมาธิ: มองอย่างทั่วไป
- ฉ. ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา ฯลฯ

วิธีเจริญสมาธิ
- การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง
- การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท
- การเจริญสมาธิอย่างสามัญ หรือฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนำ ฯลฯ

ผลสูงสุดของสมาธิ และสู้ความสมบูรณ์เหนือสมาธิ
- ผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิ
- องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ค้ำจุน เกื้อหนุน และเสริมประโยชน์ ฯลฯ

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN: 9789743159619
 • (ปกอ่อน) 160 หน้า
 • ขนาด: 144 x 211 x 10 มม.
 • น้ำหนัก: 200 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
คงเหลือ
หนังสือ Sold Out

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 100.00 ฿ 90.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ