วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม" เล่มนี้ ได้อธิบายวิธีคิดแบบต่างๆ ตามหลักพุทธธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง โดยในเล่มแสดงหลักวิธีคิดตามแนวทางพุทธศาสนา (โยนิโสมนสิการ) ว่ามีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร โดยละเอียด ให้ผู้อ่านใช้สมาธิและสติปัญญาคิดตามข้อความที่ได้อ่านไปอย่างช้าๆ และนำวิธีคิดต่างๆ เหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุขภายในอันเป็นความสุขที่แท้จริง

สารบัญโดยสังเขป

- ฐานะของความคิด ในระบบการดำเนินชีวิตที่ดี
- ฐานะของความคิด ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปัญญา
- จุดเริ่มของการศึกษา และความไร้การศึกษา
- กระบวนการของการศึกษา
- ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจุดเริ่มของการศึกษา
- ความคิดที่ไม่เป็นการศึกษา และความคิดที่เป็นการศึกษา
- ความสำคัญของโยนิโสมนสิการ
- ความหมายของโยนิโสมนสิการ
- วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
- วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ฯลฯ

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN: 9789743159602
 • (ปกอ่อน) 192 หน้า
 • ขนาด: 144 x 210 x 11 มม.
 • น้ำหนัก: 235 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
คงเหลือ
หนังสือ 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 120.00 ฿ 108.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ