อะไรคือสังฆะ : ธรรมชาติของชุมชนที่เน้นทางด้านการภาวนา

Wishlist: (0)

อะไรคือสังฆะ: ธรรมชาติของชุมชนที่เน้นทางด้านการภาวนา

ผู้เขียน : สังฆรักษิตะ , ผู้แปล : ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุนทร

 

เนื้อหาภายในเล่ม

ความรู้ที่เราจำเป็นต้องมีในที่สุดคือ การรู้ตนเอง และสาระสำคัญแท้จริงของการติดต่อบุคคลต่อบุคคลอย่างลึกซึ้งที่การถือสังฆสรณะเกี่ยวพันด้วยอยู่ที่ข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาง่ายๆ ที่ว่าเราเกิดการรู้ตนเองได้ดีที่สุดในความสัมพันธ์กับผู้อื่น..การพยายามสื่อสารกระตุ้นความเข้าใจที่มีอยู่ที่นั่นแล้ว  แต่ไม่เคยสำแดงจนกระทั่งบัดนี้ และแม้แต่นำมุมมองใหม่ๆ ของตนเองออกมา มุมมองซึ่งเราจะมีวันค้นพบก็ต่อเมื่อเป็นผลของการติดต่อกับอีกคนหนึ่ง โดยการเผชิญความท้าทายของการสื่อสาระแท้จริง เราจึงมารู้จักตัวเราเองดีขึ้น

คำนำ : อะไรคือสังฆะ: ธรรมชาติของชุมชนที่เน้นทางด้านการภาวนา

ข้าพเจ้าได้เสนอผ่านหน่วยงานพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ ให้สมาชิกในแต่ละหน่วยงาน เสนอผลงานของนักเขียนในแวดวงดวงของเขามาท่านละสามเล่ม เพื่อแปลให้เพื่อนชาวพุทธนอกแวดวงของเขาได้รับรู้เรื่องนั้นๆ อันจะช่วยให้เขาคนนั้นมีทัศนะกว้างขวางยิ่งขึ้นในทางของพุทธศาสนาที่ต่างลัทธิต่างนิกายนั้น ดังข้าพเจ้าเสนอว่างานของพุทธทาสภิกขุ ๓ เล่ม ที่ควรเป็นที่รับรู้กันในนานาประเทศได้แก่ พุทธประวัติจากพระโอฐ ตามรอยพระอรหันต์ และ อธิบายภาพปริศนาธรรมของภิกขุ ป.อ. ปยุตโต ได้แก่ พุทธธรรมชีวิต และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์

ส.ศรีรัก

สารบัญ : อะไรคือสังฆะ: ธรรมชาติของชุมชนที่เน้นทางด้านการภาวนา

ภาค ๑ ความหมายของสังฆะ

ภาคที่ ๒ ปัจเจกบุคคลแท้จริง

ภาคที่ ๓ เครือข่ายแห่งความสัมพีนธ์ส่วนตัว

ภาคที่ ๔ สังฆะจะช่วยโลกให้รอดหรือไม่?

เนื้อหาปกหลัง : อะไรคือสังฆะ: ธรรมชาติของชุมชนที่เน้นทางด้านการภาวนา

ความรู้ที่เราจำเป็นต้องมีในที่สุดคือ การรู้ตนเอง และสาระสำคัญแท้จริงของการติดต่อบุคคลต่อบุคคลอย่างลึกซึ้งที่การถือสังฆสรณะเกี่ยวพันด้วยอยู่ที่ข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาง่ายๆ ที่ว่าเราเกิดการรู้ตนเองได้ดีที่สุดในความสัมพันธ์กับผู้อื่น..การพยายามสื่อสารกระตุ้นความเข้าใจที่มีอยู่ที่นั่นแล้ว  แต่ไม่เคยสำแดงจนกระทั่งบัดนี้ และแม้แต่นำมุมมองใหม่ๆ ของตนเองออกมา มุมมองซึ่งเราจะมีวันค้นพบก็ต่อเมื่อเป็นผลของการติดต่อกับอีกคนหนึ่ง โดยการเผชิญความท้าทายของการสื่อสาระแท้จริง เราจึงมารู้จักตัวเราเองดีขึ้น

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN: 9789742602925 
 • (ปกอ่อน) 400 หน้า
 • ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 18 มม.
 • น้ำหนัก: 460 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
คงเหลือ
หนังสือ 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 240.00 ฿ 216.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ