เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ฉบับขยายความและเพิ่มเติม

Wishlist: (0)

เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ฉบับขยายความและเพิ่มเติม

พระนิพนธ์ : องค์ทะไลลามะที่ ๑๔ , ผู้แปล : อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษ์

 

เนื้อหาภายในเล่ม

ในชีวิตประจำวันเรามักติดยึกอยู่กับความรัก ความชัง ความอิจฉาริษยา ฯลฯ อะไรมากระทบใจเข้า ก็ง่วนคิดไปตามกระแสนั้น ๆ ได้ง่าย แต่ถ้าเราหัดใช้เหตุผลและสติปัญญา กิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมมารบกวนเราได้ยากยิ่งขึ้นทุกที เวลาใกล้ตาย ถ้าเราเคยคุ้นกับทัศนคติหรือเจตนาอย่างใด ตัวเจตนาเจ้าเรือนนั้นแลจะเป็นใหญ่และนำเราไปเกิดใหม่ ตามครรลองแห่งกุศลหรืออกุศลก็สุดแท้ และที่ไปเกิดใหม่กันนั้นก็เพราะยึดมั่นในตัวตน กลัวกันว่าตัวตนจะสูญไปความยึดติดอันนี้เองที่เป็นตัวสันตติต่อเนื่อง ระหว่างชีวิตแห่งชาตินี้และชาติหน้า เพราะติดยึดในร่าง จึงเกิดร่างขึ้นใหม่ แม้ในระหว่างที่ยังไม่ไปเกิดใหม่ด้วยซ้ำ

หนังสือ "เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ฉบับขยายความและเพิ่มเติม" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษ์" ซึ่งได้เรียบเรียงและแปลจากพระนิพนธ์ของ "องค์ทะไลลามะ" และพระเกจิอาจารย์ดังชาวธิเบต ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัว เตรียมใจ และการนำศาสนาเขามาเป็นที่พึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้พ้นจากทุกข์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการตายแล้วเกิดใหม่ และสถานภาพของการตายและเกิด ในแง่ของพุทธศาสนานิกายวัชรยาน และนิกายสุขาวดี

สารบัญโดยสังเขป

ภาค 1 อธิบายพุทธศาสนาแบบธิเบต
- พุทธตันตระ หรือวัชรยาน

ภาค 2 พระนิพนธ์ทะไลลามะ องค์ที่ 14
- ตายแล้วเกิดใหม่ และสถานภาพระหว่างตายแล้วเกิด (อันตรภพ) ในแง่ของพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน

ภาค 3 ขยายความนอกเหนือพระนิพนธ์ ก่อนถึงตัวบทจากคัมภีร์
- บทนำเสนอ

ภาค 4 คำภีร์และคำอธิบาย
- อาทิพจน์
- ปริจเฉทที่ 1 ขั้นตอนต่าง ๆ แห่งการตาย
- ปริจเฉทที่ 2 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าสู่อันตรภพ
- ปริจเฉทที่ 3 เกิด
- ปริจเฉทที่ 4 ยุติการตาย

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN: 9789742602901 (ปกอ่อน) 204 หน้า
 • ขนาด: 145 x 211 x 11 มม.
 • น้ำหนัก: 260 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
คงเหลือ
หนังสือ 4 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 200.00 ฿ 180.00
SALE -10.00%
  สินค้าคงเหลือ