ธรรมบท ทางแห่งความดี เล่ม 1 (ปกแข็ง)

Wishlist: (0)

ธรรมบททางแห่งความดี เล่ม 1 (ปกแข็ง)

วศิน อินทสระ

 

เนื้อหาภายในเล่ม

"ทางแห่งความดี" คือหนทางเดียวที่สามารถจะนำพาชีวิตของเราให้พบกับความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงถาวร เพราะการเดินทางชีวิตผ่านทางแห่งความดีเปรียบเสมือนกับการเดินผ่านหนทางที่ปราศจากพิษภัยและอันตรายใด ๆ แอบแฝงหรือซ้อนเร้นอยู่ ย่อมโล่งโปร่งใส จนมองเห็นและรับรู้ได้อย่างชัดแจ้งว่าสะอาด ปลอดภัย มองเห็นทิศทางหรือเป้าหมายของชีวิตที่แน่นอน ชัดเจนได้ในตลอดเวลาของการก้าวเดินไปตามหนทางแห่งความดีนี้

หนังสือ "ธรรมบททางแห่งความดี เล่ม ๑" เล่มนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธทุกคน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ "ท่านอาจารย์ วศิน อินทสระ" ได้ร้อยเรียงขึ้นมาจากการศึกษาอรรถกถาธรมบทซึ่งมีที่มาในพระไตรปิฎก ซึ่งก็คือ คาถาพระพุทธภาษิตที่เราคุ้นเคยกันดี นำมาตั้งไว้เป็นบท ๆ จัดแยกกลุ่ม แยกประเภท แล้วแปลความหมาย พร้อมทั้งเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำเรื่องมาประกอบในรูปของนิยายอิงหลักธรรม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ชัดเจนให้กับพระพุทธภาษิตแต่ละคาถา ตอนใดเห็นควรแสดงความเห็นหรือบันทึกอย่างไร ก็จะทำไว้ที่เชิงอรรถ หรือฟุตโน้ตด้วยทุกแห่ง หนังสือเล่มนี้จึงนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าชิ้นเอกของพระพุทธศาสนา

สารบัญโดยสังเขป

1. ว่าด้วยธรรมเป็นคู่ (ยมกวรรควรรณนา)
2. ว่าด้วยความไม่ประมาท (อัปปมาทวรรควรรณนา)
3. ว่าด้วยจิต (จิตตวรรควรรณนา)
4. ว่าด้วยดอกไม้ (ปุปผวรรควรรณนา)
5. ว่าด้วยคนพาล (พาลวรรควรรณนา)

 

รายละเอียดหนังสือ

 • ISBN: 9789749177709
 • (ปกแข็ง) 580 หน้า
 • ขนาดรูปเล่ม: 152 x 217 x 37 มม.
 • น้ำหนัก: 1030 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
คงเหลือ
หนังสือ 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 340.00 ฿ 323.00
SALE -5.00%
  สินค้าคงเหลือ