รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 27/10/2563

เกี่ยวกับ ธรรมสุโข (ThammaSukho.com) “ ส่งต่อแนวคิด สร้างชีวิตให้มีสุข ” ธรรมสุโข เป็น ร้านจำหน่ายหนังสือที่ให้ความรู้ทางพุทธศาสนา ประกอบด้วย หนังสือธรรมะ พระไตรปิฎก หนังสือธรรมโฆษณ์ หนังสือสวดมนต์ หนังสือที่ช่วยพัฒนาจิตใจ หนังสือเพื่อสุขภาพ นิทาน นิยาย วรรณกรรม การ์ตูนที่ช่วยเสริมสร้างศีลธรรมความดีให้กับเยาวชน “นำเสนอธรรมะในมุมมองที่หลากหลาย” เราจำหน่ายสินค้าที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ตั้งแต่ ความรู้ธรรมะขั้นพื้นฐาน ไปจนถึง ธรรมะขั้นสูง ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือ CD DVD MP3 ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนา สามารถ เรียนรู้ และเข้าถึงแก่นของหลักธรรมต่างๆ ได้โดยง่าย โดยเนื้อหาของหลักธรรมคำสอนเหล่านี้ เราทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ของสินค้าในร้าน : หนังสือ : - บทสวดมนต์ - พระไตรปิฎก & ธรรมโฆษณ์ - ตำราเรียนธรรมะ หนังสือนักธรรม คู่มือพระสงฆ์ และสามเณร - หลักธรรมคำสอน - การฝึกสติ และสมาธิ - กฎแห่งกรรม - ประวัติ ความเป็นมา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัครสาวก พระอริยสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา - แนวคิดในการพัฒนาจิตใจ - นิทาน วรรณกรรม ธรรมนิยาย - การ์ตูนธรรมะ - ปรัชญา จิตวิทยา - การดูแลรักษาสุขภาพ - หนังสือธรรมะสำหรับสั่งซื้อเพือ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน สื่อวีดีทัศน์ : - CD ธรรมะ - DVD ธรรมะ - MP3 ธรรมะ - เครื่องเล่นเสียงธรรมะ & วิทยุธรรมะ สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง : โทรศัพท์ : 095-4641956 , แฟกซ์ : 02-8097514 E-mail : ThammaSukho@gmail.com Line id : @thammasukho Website : www.ThammaSukho.com Facebook : facebook.com/thammasukho Instagram : www.instagram.com/thamma_sukho Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdaTB9Tg93sDLVlK3Hq19lA เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ ( 8.00 น. – 17.30 น.)