รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 18/09/2562
เกี่ยวกับ ธรรมสุโข (ThammaSukho.com)

“ ส่งต่อแนวคิด สร้างชีวิตให้มีสุข ”

ธรรมสุโข เป็น ร้านจำหน่ายหนังสือที่ให้ความรู้ทางพุทธศาสนา ประกอบด้วย หนังสือธรรมะ พระไตรปิฎก หนังสือธรรมโฆษณ์ หนังสือสวดมนต์ หนังสือที่ช่วยพัฒนาจิตใจ หนังสือเพื่อสุขภาพ นิทาน นิยาย วรรณกรรม การ์ตูนที่ช่วยเสริมสร้างศีลธรรมความดีให้กับเยาวชน


“นำเสนอธรรมะในมุมมองที่หลากหลาย”

เราจำหน่ายสินค้าที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ตั้งแต่ ความรู้ธรรมะขั้นพื้นฐาน ไปจนถึง ธรรมะขั้นสูง ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือ CD DVD MP3 ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนา สามารถ เรียนรู้ และเข้าถึงแก่นของหลักธรรมต่างๆ ได้โดยง่าย โดยเนื้อหาของหลักธรรมคำสอนเหล่านี้ เราทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน


หมวดหมู่ของสินค้าในร้าน :

หนังสือ :
- บทสวดมนต์
- พระไตรปิฎก & ธรรมโฆษณ์
- ตำราเรียนธรรมะ หนังสือนักธรรม คู่มือพระสงฆ์ และสามเณร
- หลักธรรมคำสอน
- การฝึกสติ และสมาธิ
- กฎแห่งกรรม
- ประวัติ ความเป็นมา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัครสาวก พระอริยสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
- แนวคิดในการพัฒนาจิตใจ
- นิทาน วรรณกรรม ธรรมนิยาย
- การ์ตูนธรรมะ
- ปรัชญา จิตวิทยา
- การดูแลรักษาสุขภาพ
- หนังสือธรรมะสำหรับสั่งซื้อเพือ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

สื่อวีดีทัศน์ :
- CD ธรรมะ
- DVD ธรรมะ
- MP3 ธรรมะ
- เครื่องเล่นเสียงธรรมะ & วิทยุธรรมะ


สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :
โทรศัพท์ : 095-4641956 , แฟกซ์ : 02-8097514
E-mail : ThammaSukho@gmail.com
Line id : @thammasukho
Website : www.ThammaSukho.com
Facebook : facebook.com/thammasukho
Instagram : www.instagram.com/thamma_sukho
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdaTB9Tg93sDLVlK3Hq19lA

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ ( 8.00 น. – 17.30 น.)